Arkadiusz Jadczak

Urodzony 01.02.1973 roku w Żyrardowie. Mieszka w Łodzi.
Pisze opowiadania, bajki, teksty dramaturgiczne i scenariusze.